Liên hệ làm đại lý phân phối


Hệ thống Nhà Thuốc Lan Anh luôn sẵn sàng mở rộng kinh doanh với tất cả các đối tác trong và ngoài nước. Quý công ty, cá nhân, nhà thuốc,… có nhu cầu làm đối tác kinh doanh các sản phẩm của Nhà Thuốc Lan Anh.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp: 0911.188.112 hoặc Email: nhathuoclananh.com@gmail.com

Đại lý phân phối sản phẩm của Lan Anh:

1. Nhà Viên uống Sơn Tây

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

2. Nhà Viên uống Minh Đức

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

3. Nhà Viên uống Ngọc Vi

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hồ Chí Minh

4. Nhà Viên uống Nguyễn Tuấn

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

5. Nhà Viên uống Ngân Phong Đường

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

6. Nhà Viên uống Sơn Ngân

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hồ Chí Minh

7. Nhà Viên uống Vạn Phúc

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

8. Nhà Viên uống Trang Sơn

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hồ Chí Minh

9. Nhà Viên uống Nguyễn Phong

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

10. Nhà Viên uống Ngân Phong

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

11. Nhà viên uống Sơn Khánh

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

12. Nhà viên uống Vạn Phúc

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hồ Chí Minh

13. Nhà Viên uống Mỹ Trang

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Đà Nẵng

14. Nhà Viên uống Nguyễn Tuấn

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội

15. Nhà Viên uống Phong Đường

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Đà Nẵng

16. Nhà Viên uống Đông Y Gia Truyền Phúc Thành

Đại Lý: Cấp I

Thành Phố: Hà Nội