• banner-cai-nghien-bong-sen

Thuốc Cai Nghiện Ma Túy

Xem tất cả 1 kết quả

Thuốc cai nghiện ma túy tại nhà Bông Sen hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy cho người mới nghiện hoặc nghiện lâu năm với hình thức hút hít, nuốt chích các chất ma túy như: Thuốc phiện, Moóc phin, Hêrôin, Cần sa, cỏ Mỹ, Ma túy đá,…
950.000  800.000 

Xem tất cả 1 kết quả